Mechanische spoelactivering

Bij de mechanische WISA bedieningspanelen kan de keuze gemaakt worden tussen dual flush spoeling of spoelonderbreking.