Privacy verklaring

Privacybeleid Fluidmaster


Geactualiseerd op 22 mei 2018
Het privacybeleid van Fluidmaster resumeert de verschillende manieren waarop Fluidmaster, Inc. ("Fluidmaster", "wij" of "ons") informatie gebruikt die u aan ons verstrekt tijdens het gebruik van Fluidmaster.com, welke informatie wij verzamelen en waarom, hoe u controle hebt over de informatie die we verwerken en hoe we uw persoonsgegevens beschermen.
  
Als u enigerlei deel van de Fluidmaster-website (de "website") bezoekt of gebruikt, gaan wij ervan uit dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Als u niet instemt met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken. Als u uw persoonsgegevens met ons deelt en gebruik blijft maken van onze website, bevestigt u dat u de bepalingen van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. In dit privacybeleid bedoelen we, als we spreken over "Fluidmaster", "wij", "onze" of "ons", de Fluidmaster bedrijvengroep of bedrijven die de Fluidmaster-website of Fluidmaster-producten aanbieden (waaronder Opella Limited, Fluidmaster Netherlands B.V. en Fluidmaster Predelava Plastike d.o.o.).

In dit privacybeleid vertellen we u over de verwerking van persoonsgegevens door Fluidmaster en geven we informatie over hoe we persoonsgegevens over u gebruiken in specifieke situaties, zoals voor marketing, als u solliciteert op een baan bij Fluidmaster, als u een contract aangaat met Fluidmaster en als u de website of aan de website gekoppelde functies bezoekt.

Dit privacybeleid bevat de volgende informatie:

 • Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
 • Welke informatie verzamelen we over u
 • Hoe gebruiken we informatie over u?
 • Delen we informatie over u met anderen?
 • Worden uw persoonsgegevens overgedragen?
 • Hoe lang bewaren we informatie over u?
 • Wat zijn cookies en hoe worden deze op deze website gebruikt?
 • Hoe beschermen we informatie over u?
 • Wat zijn uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens?
 • Wat moet u weten voordat u op links naar websites van derden klikt?
 • Kan dit privacybeleid gewijzigd worden?

We kunnen mogelijk de volgende informatie over u verzamelen en anderszins verwerken (waaronder persoonsgegevens):

 • Informatie die u met ons deelt – als u contact met ons opneemt, interactie met ons hebt via de website, contact opneemt via de klantenservice en formulieren invult op de website. In dergelijke gevallen deelt u mogelijk: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaal- en creditkaartgegevens. In sommige gevallen hebben we die informatie nodig om u een product of dienst te leveren waarom u hebt gevraagd. Zo hebben we bijvoorbeeld uw betaalgegevens nodig als u een product koopt, en uw adres om deze aankoop af te kunnen leveren
 • Informatie die we verzamelen uit uw interacties op de website – We verzamelen mogelijk gegevens over uw bezoeken aan de website (onder andere het IP-adres, internetverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens) en de informatiebronnen die u bezoekt. De informatie die we verzamelen omvat mogelijk ook registraties van correspondentie en informatie die u aan ons verstrekt, als u via deze website of via een andere weg zoals de post contact met ons opneemt. We verzamelen tevens informatie over transacties die u via onze website uitvoert en over de verwerking van uw bestellingen. Mogelijk verzamelen we informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, indien beschikbaar.
 • Informatie van overige derde partijen – We verzamelen en verwerken tevens informatie over uw interactie met onze promotiecampagnes, marketing en online reclame, buiten onze eigen websites. We verzamelen informatie, inclusief geaggregeerde demografische gegevens die inzicht leveren in de huishoudens die onze producten kopen, van derde dataleveranciers die ons helpen bij het aanbieden van een meer relevante gebruikservaring, door ons in staat te stellen op het juiste moment aanbiedingen te doen en u meer relevante diensten en advies te leveren.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over hoe Fluidmaster persoonsgegevens over de volgende onderwerpen verwerkt door op de link te klikken: Privacyverklaring Marketing

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen. Voor meer informatie over een specifiek soort gegevensverwerking kunt u de specifieke, hierboven vermelde privacyverklaringen bekijken, zoals de privacyverklaring marketing.

Wat alle verwerking van persoonsgegevens door Fluidmaster gemeen heeft, is dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van rechten of uitvoering van verplichtingen van Fluidmaster ten aanzien van u. Als u bijvoorbeeld een klant bent, kunnen we met het verzamelen van uw persoonsgegevens streven naar het leveren van diensten of producten die u hebt aangevraagd, het ontwikkelen, verbeteren en personaliseren van uw klantervaring, het onderhoud en de ontwikkeling van klantrelaties met u, en een meer efficiënte communicatie met u.

Welke informatie verzamelen we over u?

We verzamelen voornamelijk persoonsgegevens direct van uzelf. Gegevens kunt u aanleveren door bijvoorbeeld contact met ons op te nemen, terugkoppeling te geven, u te registreren als gebruiker van onze diensten, bij het solliciteren op een baan, het abonneren op een nieuwsbrief of ander materiaal, het becommentariëren van of bespreken van informatie op de website of het downloaden en uploaden van materiaal.

De soort persoonsgegevens die wij van u verzamelen omvatten meestal informatie zoals:

 • uw identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer;
 • informatie over de klantrelatie, zoals communicatievoorkeuren, uw productinteresses en het gebruik van Fluidmaster-producten en diensten;
 • uw inloggegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord in onze Fluidmaster Login Account of in het Preference Center, en
 • technische informatie, zoals uw IP-adres.
Het al dan niet verstrekken van uw persoonsgegevens is altijd uw beslissing. Als u deze gegevens niet wilt vrijgeven, zijn we mogelijk niet in staat een aangevraagde activiteit uit te voeren. We kunnen u bijvoorbeeld niet registreren als gebruiker, uw sollicitatie in aanmerking nemen of onze producten en diensten leveren.

Indien nodig gebruiken we tevens cookies en gerelateerde technologie die ons door derden aangeleverd worden, en we creëren nieuwe informatie door analyse van de gegevens die we al over u hebben. Meer informatie over het gebruik van cookies staat hieronder, in de paragraaf "Wat zijn cookies en hoe worden deze gebruikt op deze website?"

Hoe gebruiken we informatie over u?

Hoe we informatie over u gebruiken is afhankelijk van de vraag waarom deze informatie oorspronkelijk werd verzameld. Om u een idee te geven over hoe we persoonsgegevens verwerken, geven we hieronder enkele voorbeelden. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u onze themaspecifieke privacyverklaringen lezen.

In het algemeen gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verkopen van producten en diensten aan u;
 • voor de levering van goederen of diensten aan u;
 • voor het verstrekken van ondersteuning bij verkochte producten of diensten;
 • voor het uitvoeren van enquêtes;
 • voor het veiligstellen en optimaliseren van de website-ervaring;
 • voor het aanbieden van marketingcommunicatie;
 • voor het beveiligen en controleren van de toegang tot Fluidmaster-bedrijfsterreinen;
 • voor de uitvoer van het wervingsproces, of
 • om ons anderszins in staat te stellen onze juridische en contractuele verplichtingen na te komen.
Gegevensbescherming en privacywetten in bepaalde landen verplichten ons tot het hebben van een zogenoemde "juridische basis" of "wettelijke grond" voor het verwerken van persoonsgegevens. Grofweg betekent dit dat we een juridische onderbouwing moeten hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor het grootste deel moeten we uw persoonsgegevens verwerken om u producten of diensten te kunnen leveren waarom u hebt gevraagd, en om onze producten en website goed te laten werken en alle dingen te laten doen die u van ze verwacht.

Soms is ons gebruik van uw persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, of om deze websites goed te laten werken. In deze gevallen hebben we een zogenoemd "legitiem belang" in het verwerken van uw persoonsgegevens. Ons "legitiem belang" kan zijn:

 • het detecteren en voorkomen van fraude;
 • het veilig houden van onze websites, apps, producten en IT-systemen;
 • het garanderen dat onze processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn; het analyseren en verbeteren van informatie die we verzamelen;
 • het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en advertenties; en het aanpassen en verbeteren van de manier waarop u in de toekomst bij ons winkelt en interactie hebt.
Er zullen zeker persoonsgegevens zijn die u met ons deelt waarbij wordt aangegeven dat deze optioneel zijn (bijvoorbeeld als u uw accountgegevens actualiseert). We leggen dan uit hoe we deze informatie gebruiken en als u besluit deze informatie aan te leveren, stemt u in met ons gebruik van uw informatie op de genoemde wijze. U kunt ons vragen dergelijke informatie op elk gewenst moment te wissen, door contact op te nemen met de Fluidmaster-klantenservice of via dpr@fluidmaster.com.

Ten slotte moeten we in enkele, relatief beperkte gevallen uw persoonsgegevens op een bepaalde manier verwerken om te kunnen voldoen aan onze juridische verplichtingen, bijvoorbeeld als we verzocht worden uw persoonsgegevens te onthullen aan regelgevende instanties of wetshandhavende autoriteiten.

Ultimately, the reason we handle your personal information in the way we do is so that we can directly or indirectly, improve our products, services and your overall experience with Fluidmaster. Whatever our justification for handling your personal information (whether it is necessary for us to provide you with a certain product, or it is in our "legitimate interests"), we make sure that we take steps to honor our commitment to protect your privacy.

Delen we informatie over u met anderen?

Wij maken gebruik van derden, zoals dienstverleners, om namens ons persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te verwerken. Dergelijke dienstverleners hebben uitsluitend toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken tot de mate waarin dit nodig is om de dienstverlening te leveren die we van hen hebben aangevraagd. Als vuistregel hebben ze geen toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering.

Om uw privacy te beschermen eisen we dat al onze dienstverleners de persoonsgegevens die we hen aanleveren, vertrouwelijk en afdoende veilig bewaren. Zij moeten tevens gegevensverwerkingsovereenkomsten en van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving naleven.

Fluidmaster kan daarnaast uw persoonsgegevens vrijgeven en doorgeven binnen de Fluidmaster-bedrijvengroep.

Omdat Fluidmaster een wereldwijd opererende groep bedrijven is, met dochterbedrijven en dienstverleners binnen de Europese Unie en daarbuiten, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie. Landen waarnaar uw gegevens worden doorgegeven, bieden mogelijk niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau als uw thuisland. Ondanks dit zullen we, als we persoonsgegevens doorgeven naar andere landen, er altijd naar streven dat dit veilig gebeurt, door te garanderen dat er een juridische basis bestaat voor doorgifte en dat de van toepassing zijnde wetten voor gegevensdoorgifte nageleefd worden.

Worden uw persoonsgegevens overgedragen?

Fluidmaster verzamelt uw persoonsgegevens in het land waarin u woont. Wij, en alle derden waarmee we uw persoonsgegevens delen, slaan deze gegevens op en verwerken deze informatie in het Verenigd Koninkrijk, in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen buiten de EER waar we zaken doen.

We zullen ervoor zorgen dat eventuele overdracht van uw persoonsgegevens tussen verschillende landen voldoet aan de gegevensbescherming- en privacywetten die op ons van toepassing zijn. Europese gegevensbeschermingswetten omvatten met name specifieke regels over de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

Bij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER zullen we in onze contracten met dergelijke derden standaard gegevensbeschermingsclausules opnemen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (deze clausules zijn goedgekeurd volgens artikel 46.2 van de AVG); of ervoor zorgen dat het land waarin uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden door de Europese Commissie aangemerkt wordt als "adequaat", volgens artikel 45 van de AVG.

In elk geval blijft onze doorgifte, opslag of verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen aan dit privacybeleid. Als u meer informatie wenst over de doorgifte van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via dpr@fluidmaster.com.

Hoe lang bewaren we informatie over u?

We bewaren persoonsgegevens over u uitsluitend gedurende de tijd die nodig is voor uitoefening van rechten of verplichtingen ten aanzien van de gegevens. Omdat deze rechten en verplichtingen echter kunnen verschillen tussen de verwerkingssituaties, geven we meer informatie over dergelijke bewaartermijnen in de themaspecifieke privacyverklaringen.

Zodra de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, wissen we ze of anonimiseren we de gegevens zo snel mogelijk.

Wat zijn cookies en hoe worden deze gebruikt op deze website?

Op de website maken we gebruik van cookies om de functionaliteit te verbeteren en om informatie met betrekking tot websitebezoek te verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer, waarmee uw computer door de website herkend kan worden. We maken mogelijk gebruik van cookies die permanent een bestand opslaan op uw computer (permanente cookies) of cookies die verdwijnen als uw browser gesloten wordt (sessiecookies).

Met behulp van cookies verzamelen we bijvoorbeeld informatie over uw computer, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Deze informatie omvat over het algemeen gegevens die niet teruggeleid kunnen worden tot een specifieke gebruiker. Als we echter persoonsgegevens over u bewaren, kan informatie die verzameld wordt door het gebruik van cookies gecombineerd worden met dergelijke gegevens.

Informatie die verzameld wordt door cookies wordt gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, zoals het bijhouden van cijfers met betrekking tot het gebruik van de website, het uitvoeren van enquêtes om de website en/of andere producten en diensten van Fluidmaster te verbeteren, om te bepalen welke delen van de website het populairst zijn, om informatie te leveren aan derden zodat passende advertenties aan u getoond kunnen worden en om het gebruik van de website te optimaliseren. Cookies worden ook gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar de website, om bijvoorbeeld informatie gerelateerd aan uw eigen interesses te tonen.

Wij maken op deze website gebruik van een groot aantal tools van derden, om functies zoals het delen op sociale media en enquêteformulieren mogelijk te maken. In sommige gevallen plaatsen deze tools van derden een cookie op uw computer en gebruiken ze tracking-technologie voor het personaliseren van uw gebruikservaring, of het specifiek richten van advertenties op bepaalde doelgroepen. Deze cookies van derden kunnen onder andere bestaan uit cookies van Google Analytics. Lees de privacyverklaring van de verschillende leveranciers van cookies voor meer informatie over hun privacybeleid.

U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren en cookies te wissen door de instellingen en functies van uw browser aan te passen. Als uw browser ingesteld is op het standaard accepteren van cookies, bevelen we aan uw browserinstellingen te herzien als u bezorgd bent over het gebruik van cookies op de website. Sommige delen van de website vereisen echter het gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Als u ervoor kiest uw browser zodanig in te stellen dat cookies geweigerd worden, kunt u mogelijk deze delen van de website niet gebruiken.

Hoe beschermen we informatie over u?

Fluidmaster beschermt bewaarde persoonsgegevens met robuuste maatregelen. Deze maatregelen omvatten richtlijnen, procedures en beschermingen die bedoeld zijn om toegang van derden tot de gegevens te beperken, maar ook maatregelen die de toegang tot gegevens door eigen werknemers en dienstverleners beperken, als zij deze gegevens niet nodig hebben voor de uitvoer van hun werk. Als u meer wilt weten over onze beveiliging, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens?

Als geregistreerd klant van Fluidmaster hebt u toegang tot uw contactgegevens en andere profielgegevens, en kunt u deze op elk moment wijzigen via Fluidmaster Login Account, Fluidmaster Preference Center of andere Fluidmaster gebruikersaccounts die u hebt geregistreerd.

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben en u kunt verzoeken eventuele foutieve, onnodige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens te wissen of te corrigeren. Daarnaast hebt u het recht op het intrekken van uw toestemming of anderszins het stopzetten van de verzameling van locatiegegevens en/of direct marketing.

U kunt de hierboven beschreven rechten gebruiken en/of bezwaar aantekenen tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met onze vertegenwoordiger gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens, in de paragraaf "Hoe kunt u contact met ons opnemen?"

Wij zullen ons best doen om eventuele problemen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens op te lossen. Als u echter niet tevreden bent met onze antwoorden of acties, kunt u zich altijd richten tot de nationale autoriteit persoonsgegevens.

Wat moet u weten voordat u op links naar websites van derden klikt?

De website bevat mogelijk links naar websites van derden. Fluidmaster is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites van derden. Omdat dit privacybeleid alleen van toepassing is op deze website, dient u de privacyverklaringen van andere websites te lezen als u deze opent.

Kan dit privacybeleid gewijzigd worden?

We kunnen dit privacybeleid op elk moment actualiseren, zonder u hiervan uitdrukkelijk op de hoogte te stellen. Op deze website vindt u altijd de meest actuele versie van het privacybeleid.

We bevelen aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken, om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de persoonsgegevens die we bij Fluidmaster over u bewaren, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling: Per e-mail via dpr@fluidmaster.com.

U kunt uw individuele instemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar dpr@fluidmaster.com, of via de post.