Download BIM bestanden

Met behulp van onderstaande bestanden is het mogelijk om WISA producten toe te passen in projecten waarbij er gebruik wordt gemaakt van de BIM werkmethodiek door middel van Autodesk Revit evenals de open standaard IFC.